>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów 2018

Gratulujemy naszym uczennicom, Joannie Hapunowicz i Natalii Zdańkowskiej, które dnia 4 grudnia br. odebrały dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

  stypendystki premiera

Stypendium jest przyznawane od 1997 roku i jest nagrodą  dla młodzieży, uczącej się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole. 

W gronie tegorocznych stypendystów znalazło się czternastu uczniów z siedleckich szkół.

Mikołajki 2018

6 grudnia,  dzień zwany Mikołajkami był dla naszych uczniów zaangażowanych w wolontariacie okazją do sprawienia przyjemności podopiecznym  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach. Odwiedziliśmy sąsiadującą placówkę rozdając własnoręcznie wykonane na zajęciach praktycznych ciasteczka. Uczniowie i pracownicy SOSW mogli zobaczyć jak wygląda prawdziwy Św. Mikołaj i wspólnie zaśpiewać kolędy, z czego chętnie korzystali. Radosne uśmiechy przekonały nas o tym, że było warto wstać z przysłowiowej kanapy.

Radosne uśmiechy zobaczyliśmy również na twarzach nauczycieli, uczniów i pracowników naszej szkoły.

mikolajki 6

Zdjęcia na FB szkoły

Finał zbiórki środków czystości dla podopiecznych noclegowni

W środę 5 grudnia - Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, nasi wolontariusze przekazali do Caritas zebrane w szkole środki czystości, które zostaną przekazane podopiecznym noclegowni w Siedlcach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się ofiarnością!

zbiorka 2018 4

Zbiórka środków do higieny osobistej

 

kazimierz 804 1070 zbiórka

Zbiórka środków do higieny osobistej (np. mydło, szampon, pasta do zębów itp.) w naszej szkole będzie trwała w dniach 27-30.11.2018r. Produkty zebrane przez wolontariuszy będą przekazane potrzebującym w noclegowni w Siedlcach. Zbiórka  obywa się na parterze przy wejściu do szkoły.

Za każdy przyniesiony produkt dostaniecie los, na którym będzie wróżba lub zwolnienie z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek.

Wolontariat szkolny 

 

Zawiadomienie o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

Na ogłoszony w dniu 26 października 2018 r, otwarty nabór Partnera do przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15 listopada 2018r. do godz.16-tej wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę złożyła Firma Certes Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa. Oferta jest kompletna i zgodna z warunkami udziału w ogłoszonym naborze. 

Uzasadnienie wyboru:

Firma Certes Sp. z o.o., zgodnie ze złożoną ofertą, spełnia wszystkie wymagania względem Partnera, zamieszczone w ogłoszeniu opublikowanym na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej ZSP Nr 4 w dniu 26.10.2018 r. Firma deklaruje wniesienie do projektu w wystarczającym stopniu swoich zasobów osobowych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.

 

 

PLIK PDF

Święto Niepodległości 2018

Dnia 9 listopada w naszej szkole odbyła sie uroczysta akademia w okazji Święta Niepodległości. 

swieto niepodleglosci 2018 11

 

Tego samego  dnia punktualnie o 11:11 odbyło sie uroczyste śpiewanie hymnu przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Trudno było się nie wzruszyć w takim momencie. 100 lat niepodleglości to piękna rocznica.

 

hymn2018