>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Poprawkowe egzaminy maturalne

Informujemy, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się według następująego harmonogramu:

 

EGZAMINY USTNE z języka angielskiego i języka rosyjskiego - w dniu 21 sierpnia o godzinie 9.00

 

EGZAMINY PISEMNE - w dniu 21 sierpnia o godzinie 9.00

 

Język polski i matematyka - sala gimnastyczna

Język angielski - sala nr 7

 

Absolwenci zgłaszają się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu czyli o godzinie 8.30

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

Na egzamin z matematyki zdający przynoszą dodatkowo: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Nasi uczniowie z technikum architektury krajobrazu chcą zmieniać świat.

Jeszcze nie cały, na razie malutki fragment przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami”. Dlatego opracowali koncepcję zagospodarowania terenu przy DPS. Teraz mamy szansę aby ten projekt zrealizować. „OGRÓD MARZEŃ” został zgłoszony w drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego miasta Siedlce i przeszedł pozytywną weryfikację. Reszta zależy od Was. Nasz projekt jest zgłoszony w drugim okręgu konsultacyjnym pod numerem 1. Możecie się z nim zapoznać pod tym adresem: BUDŻET 2018

Głosowanie rozpocznie się 31 sierpnia 2018 roku i potrwa do 14 września 2018 roku i będzie możliwe w 3 formach:

  • osobiście, za pomocą karty do głosowania, w Biurze Obsługi Interesanta,
  • elektronicznie,
  • listownie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, z dopiskiem "Budżet partycypacyjny".

Zgodnie z regulaminem na nasz projekt głosować mogą tylko mieszkańcy II okręgu konsultacyjnego

A tutaj nasz projekt i jego prezentacja: PROJEKT

Wyprawka Szkolna 2018

„Wyprawka Szkolna”. Dofinansowanie do zakupu podręczników wyniesie od 175 zł do 445 zł.
„Ministerstwo Edukacji Narodowej proceduje Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” – informuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.
Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników albo materiałów edukacyjnych.
Pomoc będzie udzielana uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - rozpoczynającym w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach, szkołach przyspasabiających do pracy, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych.

Czytaj więcej: Wyprawka Szkolna 2018