Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

RADA PEDAGOGICZNA 20 sierpnia 2019r.

Dnia 20 sierpnia br. (wtorek) o godz. 1215 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w sali audiowizualnej.

Maturalny egzamin poprawkowy

PRZYPOMINAMY!!!

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00.
Egzamin odbywa się w Szkole

LISTA PODRĘCZNIKÓW

Poniżej znajdują się linki do wykazu podręczników kształcenia ogólnego.

Podręczniki do kształcenia zawodowego zostaną podane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego.

Lista podręczników jest również widoczna po zalogowaniu kandydata na jego profilu w systemie naboru.

 

 I klasy po gimnazjum

Liceum

Technikum

 

I klasy po szkole podstawowej

Liceum

Technikum

Branżowa szkoła 1-go stopnia

 

Klasy starsze

Lista podręczników dla klas starszych

jest kontynuacją nauczania w klasie pierwszej w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie klas starszych będą mogli nabyć podręczniki  również na kiermaszu, który odbędzie się w naszej szkole na początku roku szkolnego.

 

 

 

TERMINY MATURALNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00.
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne –21 sierpnia 2019 r. (środa).
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy składać do 11 lipca 2019r. w sekretariacie szkoły.

 

Przypominamy, że egzamin w terminie poprawkowym przysługuje absolwentowi, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.