Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

„Wyprawka szkolna” -2017

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

 1) słabowidzących, 

2) niesłyszących, 

3) słabosłyszących, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018  do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i klasy I branżowej szkoły I stopnia  (w wysokości 390 zł), liceum ogólnokształcącego i technikum  - wysokość dofinansowania 445 zł.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

CERTYFIKATY UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

 IMG 6677

      Uroczysty charakter miało zakończenie roku szkolnego w siedleckim „Rolniku” - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego. W piątek 23 czerwca b. r., oprócz tradycyjnych nagród dyrektora szkoły dla najlepszych

Czytaj więcej: WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Plenerowe warsztaty literackie

Plenerowe warsztaty literackie

warszt lit 4

8 czerwca kilkoro uczniów z klas I i II LO uczestniczyło w zorganizowanych przez Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraż” plenerowych warsztatach literackich. Wydarzenie to, połączone z Turniejem Jednego Wiersza, zorganizowane zostało w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego. Zadaniem młodzieży było napisanie utworów poetyckich o tematyce patriotycznej. Uznanie jury zdobył wiersz Michała Mazura (ucznia kl. II LO), który zdobył wyróżnienie.

 

Zdjęcia

Uwaga Konkurs

Zapraszam do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE pt 

Fizyka w pojazdach i w ruchu drogowym.

Po kliknięciu w powyższy link uzyskacie dostęp do QUIZU po podaniu swojego imienia, nazwiska oraz e-maila zostanie Wam przesłany e-mail aktywujący dostęp do QUIZU. 

Życzę miłej zabawy. Przewidziane są nagrody.

Mirosław Pawlak

Umowa z MOSTOSTALEM

Mostostal patronem „Rolnika”

Mostostal patronem „Rolnika”

Mostostal Siedlce obejmie patronatem nowo utworzoną klasę pierwszą w zawodzie ślusarz w siedleckim „Rolniku”. Porozumienie przewiduje odbywanie praktyk i naukę zawodu w siedleckiej firmie. Umowę patronacką podpisali 7 czerwca: prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, prezes Mostostalu Andrzej Hojna i dyrektor ZSP nr 4 Leszek Rozbicki.

- Niezwykle cieszę się, że największy siedlecki zakład, jakim jest Mostostal dba o swoje przyszłe kadry – powiedział po podpisaniu umowy, prezydent Wojciech Kudelski. – Umowa z „Rolnikiem” to dobry krok do pozyskania nowych wykwalifikowanych pracowników, ale nawet jeśli uczniowie nie zdecydują się na pracę w tej firmie, to przecież dzisiejszy rolnik musi znać się na wielu rzeczach, także na drobnych naprawach w gospodarstwie, a zdobyte tu doświadczenie zawodowe będzie z pewnością procentować.
Prezes Mostostalu Siedlce Andrzej Hojna odniósł się do obecnej sytuacji na rynku pracy. – W Siedlcach stopa bezrobocia jest najniższa w historii, wynosi aktualnie 6,8 proc. Nasza firma praktycznie cały czas poszukuje nowych pracowników. Na ślusarzy, spawaczy praca czeka. Jeżeli młodzi ludzie nie planują studiowania, to właśnie wybór takiego konkretnego zawodu to najlepsza droga do zapewnienia sobie dobrej i stabilnej pracy.

Czytaj więcej: Umowa z MOSTOSTALEM

III projekt Mazowsze-stypendia

Daj sobie szansę - zostań naszym Stypendystą!

19 czerwca br. rusza nabór do III projektu Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018!

Od 19 czerwca do 6 lipca br. będzie trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja
i Sport/Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

W ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie 4.786,00

Czytaj więcej:  III projekt Mazowsze-stypendia

Turniej w piłce nożnej

Międzyklasowy turniej w piłce nożnej 1.06.2017r.
1 czerwca został rozegrany turniej międzyklasowy w piłce nożnej. W części finałowej wzięło udział 6 klas: 1 LO, 2LO, 1TW, 2ZW, 3ZM,1ZM. I miejsce zajęła klasa 2LO. II miejsce zajęła klasa 2ZW. III miejsce zajęła klasa 1ZM. Królem strzelców został Piotrowski Michał- uczeń klasy 2LO. Uczestnicy turnieju zaprezentowali dobry poziom gry, a wyróżniali się reprezentanci Szkoły, którzy w tym roku szkolnym zajęli II miejsce w rozgrywkach międzypowiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści zawodów otrzymali medale, a zdobywcy I miejsca dodatkowo koszulki.
M. Gutkowski
zdjęcia M. Stański