>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Staże realizowane dla uczniów w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"

LOGOPR

Od 03.07.2018 roku rozpoczęły się pierwsze staże realizowane w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy.

Technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik rolnik to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów, zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są:

  • Cemhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach;
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach;
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; (zdjęcia na FB)
  • Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; (zdjęcia na FB)
  • Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Uczniowie-stażyści otrzymają wynagrodzenie za okres stażu w wysokości 2.200, 00zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu do 70 złotych.

Czas wakacyjny to dobry okres na zdobycie dodatkowych funduszy. Staż, to legalna, pewna praca i zadowolenie. Uczniowie naszej szkoły będą mogli starać się też o bezpłatne kursy i szkolenia, np. kurs spawania, kurs operatora kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków widłowych, kurs rzeczoznawcy surowców i artykułów żywnościowych.

Zachęcamy uczniów do aplikowania na kolejne edycje projektu już od września!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Koordynator szkolny Małgorzata Szymaniuk-Kruk

Projekt „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”.

 

   Uczniowie z klas III i IV TW uczestniczą ( do końca października) w projekcie Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji

w rolnictwie”.

Za nimi cykl szkoleń w obrębie 5 bloków tematycznych: I. Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi. II. Innowacje w chowie i hodowli zwierząt. III. Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy

paszowej w gospodarstwie rolnym. IV. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym. V. Innowacyjne gospodarstwo - od pomysłu do realizacji i Konferencja podsumowująca w Sali Białej. Przed nimi jeszcze 2 dniowy wyjazd studyjny do gospodarstw.

   W projekcie uczestniczył również nauczyciel naszej szkoły - p. A. Grąbczewska, która przeprowadziła 6 h wykłady w II bloku tematycznym. Ponadto nasza szkoła otrzyma projektor multimedialny. Cieszymy się. Środków dydaktycznych nigdy za dużo.