logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Projekt „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”.

 

   Uczniowie z klas III i IV TW uczestniczą ( do końca października) w projekcie Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji

w rolnictwie”.

Za nimi cykl szkoleń w obrębie 5 bloków tematycznych: I. Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi. II. Innowacje w chowie i hodowli zwierząt. III. Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy

paszowej w gospodarstwie rolnym. IV. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym. V. Innowacyjne gospodarstwo - od pomysłu do realizacji i Konferencja podsumowująca w Sali Białej. Przed nimi jeszcze 2 dniowy wyjazd studyjny do gospodarstw.

   W projekcie uczestniczył również nauczyciel naszej szkoły - p. A. Grąbczewska, która przeprowadziła 6 h wykłady w II bloku tematycznym. Ponadto nasza szkoła otrzyma projektor multimedialny. Cieszymy się. Środków dydaktycznych nigdy za dużo.

HARMONOGRAM KURSÓW/SZKOLEŃ

logo nowoczesne 

„Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”

Kurs System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli- HACCP

 

  • nabór 2018 Grupa 1 Technikum Technologii Żywności-ZAKOŃCZONY

  • nabór 2019 Grupa 2 Technikum Technologii Żywności- ZAKOŃCZONY

Kurs poradnictwa żywnościowego i dietetycznego

  • nabór 2018 Grupa 1 Technikum Technologii Żywności-ZAKOŃCZONY

  • nabór 2019 Grupa 2 Technikum Technologii Żywności- ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej: HARMONOGRAM KURSÓW/SZKOLEŃ

Nabór do programu „STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES” 2019/2020

http://zspnr4.com.pl/pr/images/logo_sta%C5%BCe_sposobem_na_sukces.png

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego

w Siedlcach

 

STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047570

 

projekt zagranicznych staży zawodowych finansowany ze środków programu  ERASMUS+

W ramach projektu 64 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach:

technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik agrobiznesu – weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech i w Portugalii.

Celem głównym tak pomyślanego projektu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego startu na rynku pracy. Złożą się na niego cele szczegółowe projektu: umożliwienie uczestnikom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych; rozwinięcie i utrwalenie międzynarodowego wymiaru kształcenia praktycznego w naszej szkole.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na dwie 16 - osobowe grupy, odbędą staże we Włoszech (pierwsza grupa) i w Portugalii (druga grupa) na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Dwie kolejne grupy odbędą staże po roku, na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

NABÓR WNIOSKÓW DO 25 PAŹDZIERNIKA 2019r.

 

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+