>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Rekrutacja 2018/2019- informacja o przedmiotach

Klasa Kierunek/specjalność Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone I język obcy II język obcy
Liceum Ogólnokształcace LO służby mundurowe język polski język angielski język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka WOS
geografia / historia geografia lub historia (do wyboru)
język nowożytny
Technikum TK technik architektury krajobrazu język polski biologia język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
WOS / biologia WOS
język nowożytny
TMI  technik inżynierii środowiska i melioracji język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
geografia / biologia biologia
język nowożytny
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
geografia / biologia WOS
język nowożytny
TW technik agrobiznesu język polski biologia język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
WOS / biologia WOS
język nowożytny
technik rolnik język polski biologia język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
WOS / biologia WOS
język nowożytny
technik żywienia i usług gastronomicznych język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
chemia chemia
język nowożytny
technik technologii żywności (cukiernik) język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
chemia chemia
język nowożytny
Szkoła branżowa I-go stopnia BS Is kucharz język polski -------- do wyboru: język angielski lub język rosyjski  
mechanik monter maszyn i urządzeń matematyka
ślusarz (z uprawnieniami spawacza) zajęcia praktyczne
język nowożytny

Planowane kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Planowane kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
Technika
Technik Agrobiznesu 331402

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

4 lata
Technik Architektury Krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4 lata
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

MG.03 - eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42 – eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

4 lata
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 TG.07. Sporządzanie potraw i napojów TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 lata
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208

RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

4 lata
Technik Rolnik 314207

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

4 lata
Technik Technologii Żywności 314403

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

4 lata
Branżowe Szkoły I stopnia
Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów 3 lata
Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 3 lata
Ślusarz 722204 M.20. wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3 lata

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
Technika
Technik Agrobiznesu 331402

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (k2)

4 lata
Technik Architektury Krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (k1)

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (k2)

4 lata
Technik Rolnik 314207

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (k2)

4 lata
Technik Technologii Żywności 314403

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (k1)

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (k1)

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (k2)

4 lata
Branżowe szkoły I st.
Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów (k1) 3 lata
Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (k1) 3 lata

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Klasa TYP SZKOŁY SPECJALNOŚĆ/ KIERUNEK I JĘZYK OBCY II JĘZYK OBCY
1 LO Liceum Ogólnokształcące
  • Służby mundurowe
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1TK Technikum
  • Technik architektury krajobrazu
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 TW Technikum
  • Technik rolnik
  • Technik agrobiznesu
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 TŻ Technikum
  • Technik technologii żywności
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 ZB Szkoła Branżowa I stopnia
  • Kucharz

Kontynuacja jednego z dwóch języków:

j. angielski

j. rosyjski

-
Szkoła Branżowa I stopnia
  • Mechanik monter maszyn i urządzeń
-