N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
Technika
Technik Agrobiznesu 331402

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (k2)

4 lata
Technik Architektury Krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (k1)

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (k2)

4 lata
Technik Rolnik 314207

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (k2)

4 lata
Technik Technologii Żywności 314403

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (k1)

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (k1)

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (k2)

4 lata
Szkoły zawodowe i branżowe I st.
Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów (k1) 3 lata
Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (k1) 3 lata

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Klasa TYP SZKOŁY SPECJALNOŚĆ/ KIERUNEK I JĘZYK OBCY II JĘZYK OBCY
1 LO Liceum Ogólnokształcące
  • Służby mundurowe
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1TK Technikum
  • Technik architektury krajobrazu
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 TW Technikum
  • Technik rolnik
  • Technik agrobiznesu
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 TŻ Technikum
  • Technik technologii żywności
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 ZB Szkoła Branżowa I stopnia
  • Kucharz

Kontynuacja jednego z dwóch języków:

j. angielski

j. rosyjski

-
Szkoła Branżowa I stopnia
  • Mechanik monter maszyn i urządzeń
-