N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Akcja „Drzewo Życia”

    drzewo 1008 m

      Akcja zainaugurowana dnia 15.02.2018r. przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach i Nadleśnictwo Siedlce jako uwieńczenie wieloletniej współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Tematem przewodnim akcji jest drzewo jako symbol życia, dające schronienie, pokarm dla ptactwa, ale również podstawę dla wszelkich procesów warunkujących obieg materii i energii w ekosystemach leśnych. Drzewo to również ważny element życia człowieka i jego funkcjonowania we współczesnym świecie. Przedsięwzięcie obejmie szereg działań o charakterze proekologicznym mające na celu edukację młodego pokolenia. Nadleśnictwo jako patron tej akcji weźmie czynny udział organizując warsztaty dydaktyczne dla naszej młodzieży z zakresu biologii gatunków ptaków zimujących w Polsce, ich wymagań co do sposobów dokarmiania zimą, gniazdowania oraz doboru, instalacji i konserwacji skrzynek lęgowych. Pokłosiem warsztatów będzie konkurs plastyczny „Skrzynka lęgowa dla ptaków”.

 

      Z kolei uczniowie kl.1 Technikum architektury krajobrazu pod okiem p. Andrzeja Serbisty podejmą się budowy karmników i skrzynek lęgowych dla ptaków. Wiosną, podobnie jak w roku ubiegłym, zostaną podjęte działania w zakresie uzupełniania drzewostanu leśnego na obszarze Nadleśnictwa Siedleckiego.

 

Zaangażowanie uczniów w akcję zacieśni więź współpracy „Rolnika” z Nadleśnictwem Siedlce oraz pozwoli młodzieży nabyć nowe umiejętności w zakresie urządzania ogrodów oraz wiedzę na temat istoty drzewa w ekologii i we współczesnym ogrodzie. Liczymy, że podjęte starania będą miały charakter długofalowy, a partnerska współpraca z Nadleśnictwem Siedlce przyniesie obfite owoce.

 

 

 

Konkurs Metaloplastyki 2017

Konkurs Metaloplastyki 2017

Wyniki Konkursu  Metaloplastyki:

I miejsce Chwedczuk Przemysław 1 ZM
II miejsce Domański Kacper 1 ZM
III miejsce Stanisławowski Przemysław 1 ZM
Wyróżnienie:
Gawron Damian II ZM
Zwycięzcom oraz wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Zdjęcia

Zajęcia praktyczne w naszej szkole.

Uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne zgodnie z programem nauczania w zawodach w wymiarze od 4 do 6 godzin dziennie.

Miejsca odbywania zajęć praktycznych;

  • Warsztaty szkolne – zajęcia w zawodach; technik architektury krajobrazu, mechanik monter maszyn i urządzeń, technik rolnik, technik ogrodnik, ogrodnik
  • Pracownie szkolne (w budynku internatu ZSP Nr 4)- zajęcia w zawodach; technik technologii żywienia, kucharz
  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach- zajęcia w zawodzie; mechanik monter maszyn i urządzeń
  • W zakładach przetwórstwa spożywczego na terenie miasta Siedlce, które podpisały umowę na realizację zajęć dla naszych uczniów – zajęcia w zawodzie; technik technologii żywienia.