>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie SESJA Styczeń 2020

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 209,94 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 69,98 zł (1/3 opłaty) za część pisemną oraz
  • 139,96 zł (2/3 opłaty) za część praktyczną.
  • Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 09.12.2019r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH SESJA STYCZEŃ 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI

W ZSP NR 4 W SIEDLCACH

 

(TECHNIKUM, KKZ)

 


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA


Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
R.16. (4 TW) 2020-01-09 13.00 1 19
R.22. (4 TK) 2020-01-09 13.00 1 25
T.16. (4 TŻ) 2020-01-09 13.00 1 20
R.03 (KKZ) 2020-01-19 9.00 z4 5
R.03 (KKZ) 2020-01-19 15.00 z4 5
R.03 (KKZ) 2020-01-20 9.00 z4 5
R.03 (KKZ) 2020-01-20 15.00 z4 5

CZĘŚĆ PISEMNA


Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
R.21 2020-01-10 10 1 3
R.03. (KKZ) 2020-01-10 10 1 24
R.16. (4 TW) 2020-01-10 12 1 16
R.22. (4 TK) 2020-01-10 12 1 22
T.16. (4 TŻ) 2020-01-10 12 1

20

Komunikaty Dyrektora OKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie z kwalifikacji w sesji czerwiec- lipiec 2019

Na stronie OKE w Warszawie opublikowano komunikaty dyrektora CKE z dnia 17 maja 2019r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w części pisemnej

oraz w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. 

(informacje dostęne również w gablotach w budynku szkoły i warszatów)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH CZERWIEC 2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH
(TECHNIKUM)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
R.21. (3 TK) 2019-06-17 9 1 25
R.16. (4 TW) 2019-06-17 13 1 9
R.22. (4 TK) 2019-06-17 13 1 8
T.16. (4 TŻ) 2019-06-17 13 1 2
CZĘŚĆ PISEMNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
R.21.(3 TK) 2019-06-18 10 1 24
R.3. (3 TW, KKZ) 2019-06-18 10 1 33
T.5. (3 TŻ) 2019-06-18 10 1 23
R.16. (4 TW) 2019-06-18 12 1 2
R.22. (4 TK) 2019-06-18 12 1 5
T.16. (4 TŻ) 2019-06-18 12 1 2
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
T.5. 2019-06-26 8 wgd 3
T.5. 2019-06-26 12 wgd 3
T.5. 2019-06-26 16 wgd 3
T.5. 2019-06-27 8 wgd 3
T.5. 2019-06-27 12 wgd 3
T.5. 2019-06-27 16 wgd 3
T.5. 2019-06-28 8 wgd 3
R.3. 2019-06-28 9 z4 4
T.5. 2019-06-28 12 wgd 2
R.3. 2019-06-28 15 z4 4
T.2. 2019-06-28 15 wgd 3
R.3. 2019-06-29 9 z4 4
R.3. 2019-06-29 15 z4 4
R.3. 2019-06-30 9 z4 4
R.3. 2019-06-30 15 z4 4
R.3. 2019-07-01 9 z4 4
R.3. 2019-07-01 15 z4 5

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH
(BRANŻOWA SZKOŁA I st.)
CZĘŚĆ PISEMNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
M.17. 2019-06-18 10 2 15
R.5. 2019-06-18 10 2 1
T.6. 2019-06-18 10 2 18
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
M.17. 2019-06-21 8 z4 3
T.6. 2019-06-21 8 wgd 3
M.17. 2019-06-21 12 z4 3
T.6. 2019-06-21 12 wgd 3
M.17. 2019-06-21 16 z4 3
T.6. 2019-06-21 16 wgd 3
M.17. 2019-06-22 8 z4 3
T.6. 2019-06-22 8 wgd 3
M.17. 2019-06-22 12 z4 3
T.6. 2019-06-22 12 wgd 3
M.17. 2019-06-22 16 z4 1
T.6. 2019-06-22 16 wgd 2

Kalendarium egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Kalendarium egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019

 (od 10 stycznia 2019)

 

czynność/ wydarzenie termin uwagi
składanie deklaracji na egzamin w sesji czerwiec – lipiec 2019 2019-02-14 do kierownika PNZ
odbieranie świadectw potwierdzających kwalifikacje 2019-03-22 w sekretariacie od 12:00
składanie deklaracji na egzamin w sesji czerwiec – lipiec 2019 dla osób, które nie przystąpiły/ nie zdały egzaminu w sesji styczeń 2019 2019-03-28 do kierownika PNZ

EGZAMIN PRAKTYCZNY

(forma „d”)

2019-06-17

w sali gimnastycznej/ świetlicy
EGZAMIN PISEMNY

2019-06-18

w sali gimnastycznej/ świetlicy

EGZAMIN PRAKTYCZNY

(forma „w”)

od 2019-06-21

do 2019-07-04

na indywidualnych stanowiskach według harmonogramu OKE
odbieranie świadectw/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje 2019-08-30 w sekretariacie od 14:00

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie SESJA STYCZEŃ 2019

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 182,44 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 60,81 zł za część pisemną oraz
  • 121,63 zł za część praktyczną.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 11.12.2018r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.