Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja o terminach egzaminów z kwalifikacji w sesji maj-lipiec 2017 technika

Informacja o terminach egzaminu z kwalifikacji w sesji maj -lipiec 2017
część praktyczna
klasa/kwalifikacja lp. Nazwisko i imiona Data egzaminu Godzina egzaminu
3 TW R.05 1 Andrzej Stanisław Czarnocki 16.06.2017r. 09:00
2 Grzegorz Dudek 16.06.2017r. 09:00
3 Mariusz Górny 16.06.2017r. 09:00
4 Adam Jasiński 16.06.2017r. 15:00
5 Łukasz Jastrzębski 16.06.2017r. 15:00
6 Marek Józef Jastrzębski 16.06.2017r. 15:00
7 Damian Kondraciuk 17.06.2017r. 09:00
8 Bartłomiej Kupiński 17.06.2017r. 09:00
9 Tomasz Osiński 17.06.2017r. 09:00
10 Karolina Dominika Piskorz 17.06.2017r. 15:00
11 Arkadiusz Ruciński 17.06.2017r. 15:00
12 Przemysław Piotr Tchórzewski 17.06.2017r. 15:00
13 Sylwester Marcin Soszyński 19.06.2017r. 09:00
14 Artur Paweł Walerczuk 19.06.2017r. 09:00
3 TK R.21 forma "d"- wszyscy zdają razem 26.06.2017r. 09:00
3 TŻ T.02 1 Klaudia Adamiak 03.07.2017r. 09:00
2 Kamila Magdalena Gomółka 03.07.2017r. 09:00
3 Klaudia Jasińska 03.07.2017r. 09:00
4 Marcin Wojciech Andrzejewski 03.07.2017r. 15:00
5 Bartłomiej Jan Chryć 03.07.2017r. 15:00
6 Natalia Karolina Dobrowolska 03.07.2017r. 15:00
7 Diana Olszak 04.07.2017r. 09:00
8 Renata Woźniak 04.07.2017r. 09:00
9 Kornel Zbucki 04.07.2017r. 09:00
10 Dominika Paulina Sowa 04.07.2017r. 15:00
11 Weronika Wakuła 04.07.2017r. 15:00
12 Korneliusz Wereda 04.07.2017r. 15:00
13 Magdalena Jolanta Dulęba 05.07.2017r. 09:00
14 Paulina Płatkowska 05.07.2017r. 09:00
15 Jakub Sokołowski 05.07.2017r. 09:00
16 Klaudia Katarzyna Nasiłowska 05.07.2017r. 15:00
17 Karolina Obłoza 05.07.2017r. 15:00
18 Olga Żaboklicka 05.07.2017r. 15:00
19 Justyna Mielczarek 06.07.2017r. 09:00
20 Kinga Mróz 06.07.2017r. 09:00
21 Olaf Mróz 06.07.2017r. 09:00
22 Patrycja Iwona Kopeć 06.07.2017r. 15:00
23 Bartłomiej Ługowski 06.07.2017r. 15:00
24 Paula Puchalska 06.07.2017r. 15:00
25-30 07.07.2017r. 09:00, 15:00
31-36 08.06.2017r. 09:00, 15:00
           
WAŻNE! Uczniowie zgłaszają się 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Obowiązkowo przynoszą wymagany strój roboczy i przyrządy  zgodne z komunikatem CKE oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Informacja o terminach egzaminów z kwalifikacji w sesji maj-lipiec 2017 szkoły zawodowe

Informacja o terminach egzaminu z kwalifikacji w sesji maj -lipiec 2017
część praktyczna
klasa/kwalifikacja lp. Nazwisko Imiona Data egzaminu Godzina egzaminu
3 ZW T.06 1 Martyna Aleksiuk 22-06-2017 08:00
2 Agnieszka Bareja 22-06-2017 08:00
3 Bartosz Godlewski 22-06-2017 08:00
4 Katarzyna Aleksandra Kiszenia 22-06-2017 12:00
5 Paweł Klukowski 22-06-2017 12:00
6 Klaudia Dominika Kołtuniak 22-06-2017 12:00
7 Patryk Krupa 22-06-2017 16:00
8 Katarzyna Kubaj 22-06-2017 16:00
9 Paulina Kurowicka 22-06-2017 16:00
10 Aleksandra Ługowska 23-06-2017 08:00
11 Natalia Olszewska 23-06-2017 08:00
12 Damian Omelańczuk 23-06-2017 08:00
13 Michał Panufnik 23-06-2017 12:00
14 Weronika Piekarska 23-06-2017 12:00
15 Bartosz Sebastian Starak 23-06-2017 12:00
16 Rafał Troć 23-06-2017 16:00
17 Karolina Ulicka 23-06-2017 16:00
18 Magdalena Wereda 23-06-2017 16:00
3 ZW R.05 1 Izabela Borkowska 23-06-2017 16:00
2 Andrzej Franczuk 23-06-2017 16:00
3 Damian Grabowski 23-06-2017 16:00
4 Paweł Mateusz Jurek 23-06-2017 16:00
5 Klaudia Anna Kalacińska 23-06-2017 12:00
6 Daniel Damian Kopeć 23-06-2017 12:00
7 Mateusz Kowalczyk 23-06-2017 12:00
8 Anna Kuzak 23-06-2017 12:00
9 Grzegorz Major 23-06-2017 12:00
10 Michał Ługowski 23-06-2017 12:00
11 Michał Bloch 23-06-2017 16:00
3 ZM M.17 1 Łukasz Bednarzak 28-06-2017 08:00
2 Tomasz Sebastian Chmielewski 27-06-2017 16:00
3 Daniel Goś 27-06-2017 16:00
4 Wojciech Grochowski 27-06-2017 16:00
5 Damian Koryciński 27-06-2017 12:00
6 Adam Krasnodębski 27-06-2017 12:00
7 Patryk Krasuski 27-06-2017 12:00
8 Radosław Lipiński 27-06-2017 08:00
9 Kamil Łęczycki 26-06-2017 08:00
10 Adrian Marciniak 27-06-2017 08:00
11 Piotr Nowosielski 28-06-2017 08:00
12 Wojciech Piątek 26-06-2017 16:00
13 Cezary Pniewski 26-06-2017 16:00
14 Radosław Pogonowski 26-06-2017 12:00
15 Marcin Radzikowski 26-06-2017 12:00
16 Marcin Skwierczyński 26-06-2017 12:00
17 Tobiasz Smuniewski 26-06-2017 08:00
18 Cezary Soszyński 28-06-2017 16:00
19 Adrian Suchodolski 26-06-2017 16:00
20 Artur Damian Szybka 27-06-2017 08:00
21 Maciej Wołosiak 28-06-2017 08:00
22 Damian Wróbel 28-06-2017 12:00
23 Paweł Wysocki 28-06-2017 12:00
24 Damian Zbieć 28-06-2017 12:00
25 Adrian Żółkowski 28-06-2017 16:00
           
WAŻNE! Uczniowie zgłaszają się 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Obowiązkowo przynoszą wymagany strój roboczy i przyrządy  zgodne z komunikatem CKE oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy dotyczące odpłatności za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z Art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od 1 września 2015 roku, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla zdającego:

1)    który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo

2)    którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo

3)    który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu,

gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny.

Wysokość opłaty za cały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wynosi 171,00 zł (za część pisemną 57,00 zł, za część praktyczną 114 zł), którą trzeba wnieść w terminie:

do 9 grudnia 2016 r. na termin styczeń-luty 2017 roku, do 16 maja 2017 r. na termin czerwiec-lipiec 2017 roku na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tym samych terminach (odpowiednio do 9 grudnia 2016 r. lub 16 maja 2017 r.) należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

link do strony OKE

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.

Egzamin zawodowy 2016-17 stara formuła

Ogłoszenie

dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,

którzy nie zdali egzaminu zawodowego w starej formule.

Kwestionariusze na egzamin poprawkowy należy składać

do 20.11.2016 r. u p. A. Grąbczewskiej.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 20.12.2016 r.

 

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).