>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja o terminach egzaminów z kwalifikacji w ZSP Nr 4 - styczeń 2019

 

Część  egzaminu kwalifikacja termin klasa
Część  pisemna M.17 2019-01-10 godz. 10:00 3 ZM
T.06 3 ZW
R.03 KKZ/ 4TW
T.16 2019-01-10 godz. 12:00 4 TŻ
R.16 4 TW
R.22 4 TK
Część  praktyczna
R.16 2019-01-09 godz. 13:00 4 TW
R.22 4 TK
T.16 4 TŻ

 

Informacja o egzaminach z kwalifikacji w ZSP Nr 4 - czerwiec 2018

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 182,44 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 60,81 zł za część pisemną oraz
  • 121,63 zł za część praktyczną.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 18.05.2018r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.