Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego 9

>>>     NASI PARTNERZY     <<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   CHODOWIAK zakatek    

 

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja o naborze na staże zagraniczne w ramach projektu „Europejski Sukces II”

 winietka

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

w Siedlcach

EUROPEJSKI SUKCES II

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000116659

projekt zagranicznych staży zawodowych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

W ramach projektu 30 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach:

̵   technik rolnik,

̵   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

̵   technik transportu drogowego,

̵   technik architektury krajobrazu,

̵   technik technologii żywności,

̵   technik żywienia i usług gastronomicznych

weźmie udział w dwutygodniowych stażach zawodowych we Włoszech i w Hiszpanii.

Celem głównym tak pomyślanego projektu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego startu na rynku pracy. Złożą się na niego cele szczegółowe projektu: umożliwienie uczestnikom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych; rozwinięcie i utrwalenie międzynarodowego wymiaru kształcenia praktycznego w naszej szkole.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (60-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na dwie 15 - osobowe grupy, odbędą staże we Włoszech (pierwsza grupa) i w Hiszpanii (druga grupa) na przełomie września i października 2024 roku.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/hiszpańską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny u koordynatora projektu wicedyrektor Agnieszki Affek-Starczewskiej

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

NABÓR WNIOSKÓW DO 8 MARCA 2024R.