Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego 9

>>>     NASI PARTNERZY     <<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   CHODOWIAK zakatek    

 

We have 140 guests and no members online

Zawodowcy na start BIS - informacje o projekcie

NUMER PROJEKTU: RPMA. 10.03.01-14-e014/20

PRIORYTET: X Edukacja

DZAŁANIE: 10.3 Doskonalenie zawodowe

PODDZIAŁANIE: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

OPIS PROJEKTU

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie trzech Zespołów Szkół Kształcenia Zawodowego prowadzonych przez Miasto Siedlce, Powiat garwoliński i Powiat Sochaczewski. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, którego liderem jest UPEMI. Projekt dedykowany jest dla 319 Uczniom i 33 Nauczycielom z:

  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach – Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia
  • Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem – Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia
  • Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego w Teresinie

Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, które uatrakcyjni ich jako przyszłych pracowników, zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz wzmocni ich zdolność zatrudnieniową. Powyższe działania zostaną wzmocnione poprzez specjalistyczne wsparcie ukierunkowane na udoskonalenie warsztatu pracy Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz poprzez zapewnienie w wyżej wspomnianych wymienionych Szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

Za główne formy wsparcia obrano realizację staży uczniowskich, organizację dodatkowych, zawodowych i specjalistycznych zajęć/warsztatów/kursów, studiów podyplomowych oraz doposażenie pracowni zawodowych. Powyższe formy będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Głównym efektem wsparcia w ramach Projektu będzie podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych Uczniów/Uczennic, a także zaszczepienia w nich pasji do zawodu, wzmocnienia w nich pewności posiadanej wiedzy oraz osiągnięcia sukcesu na egzaminie zawodowym.

Cel główny:

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 319 Uczniów/Uczennic (96 K) i 33 Nauczycieli/Nauczycielek (15 K) oraz doposażenie 13 pracowni kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem – Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach – Technikum oraz

Branżowa Szkoła I stopnia, Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego w Teresinie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Cel szczegółowy nr 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych i zawodowych 243U (77K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy nr 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 319U (96 K), we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy nr 3

Dostosowanie 13 pracowni kształcenia praktycznego zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy nr 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 33 (15 K) Nauczycieli/Nauczycielek.

Planowany okres realizacji: od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość Projektu: 3 617 092,70 zł

Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Unii Europejskiej: 2 893 674,16 zł

Kwota dofinansowania otrzymana ze budżetu Państwa: 177 852,47 zł